konto

Wyniki Kwalifikacji Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi sesja 182

Egaminy Kwalifikacji Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi sesja 182

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi 3150 93.87% 3084 90.53% 3015 87.96%

Placówki

Pisemny Praktyczny Razem
Placówka Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Technikum nr 14
Pisemny Praktyczny Razem
Placówka os. zda os. zda os. zda
Technikum nr 14 - Gdańsk 12 90.9% 12 100% 12 83.3%