Wyniki Kwalifikacji Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi sesja 172

Egaminy Kwalifikacji Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi sesja 172

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(MS.17.) Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MS.17.) Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi 3115 83.34% 3130 92.94% 3065 80.91%

Placówki

Pisemny Praktyczny Razem
Placówka Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Technikum nr 14
Pisemny Praktyczny Razem
Placówka os. zda os. zda os. zda
Technikum nr 14 - Gdańsk 9 75% 9 100% 9 77.8%