Wyniki Kwalifikacji Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń sesja 172 Śląskie

Egaminy Kwalifikacji Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń sesja 172 Śląskie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 54 74.07% 44 38.64% 38 36.84%