konto

Wyniki Kwalifikacji Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych sesja 181

Egaminy Kwalifikacji Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych sesja 181

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność