Wyniki Kwalifikacji Prowadzenie produkcji pszczelarskiej sesja 172

Egaminy Kwalifikacji Prowadzenie produkcji pszczelarskiej sesja 172

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(RL.04.) Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(RL.04.) Prowadzenie produkcji pszczelarskiej 346 99.71% 346 98.55% 340 98.53%