Wyniki Kwalifikacji Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych sesja 182

Egaminy Kwalifikacji Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych sesja 182

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(MG.35.) Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MG.35.) Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych 42 100% 43 97.67% 42 100%