Wyniki Kwalifikacji Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych sesja 172

Egaminy Kwalifikacji Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych sesja 172

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(MG.35.) Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MG.35.) Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych 29 93.1% 30 76.67% 29 75.86%