Wyniki Kwalifikacji Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury sesja 182

Egaminy Kwalifikacji Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury sesja 182

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(BD.27.) Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BD.27.) Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury 46 56.52% 22 100% 20 100%