konto

Wyniki Kwalifikacji Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych sesja 182

Egaminy Kwalifikacji Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych sesja 182

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych 64 96.88% 53 100% 53 100%