Wyniki Kwalifikacji Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych sesja 172

Egaminy Kwalifikacji Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych sesja 172

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(AU.57.) Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(AU.57.) Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych 55 78.18% 56 98.21% 55 76.36%