Wyniki Kwalifikacji Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych sesja 172 Pomorskie

Egaminy Kwalifikacji Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych sesja 172 Pomorskie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 6 16.7% 5 100% 6 16.7%