Wyniki Kwalifikacji Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej sesja 182 Pomorskie

Egaminy Kwalifikacji Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej sesja 182 Pomorskie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(Z.4) Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(Z.4) Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 55 98.2% 57 94.7% 59 86.4%