Wyniki Kwalifikacji Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych sesja 172 Podlaskie

Egaminy Zawodowe Podlaskie sesja 172

Powiaty:

Egaminy Kwalifikacji Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych sesja 172 Podlaskie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność