konto

Wyniki Kwalifikacji Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie sesja 172 Podlaskie

Egaminy Kwalifikacji Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie sesja 172 Podlaskie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie 2 100% 6 83.3% 1 100%