Wyniki Kwalifikacji Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych sesja 182 Podkarpackie

Egaminy Kwalifikacji Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych sesja 182 Podkarpackie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 85 90.59% 77 100% 77 93.51%