konto

Wyniki Kwalifikacji Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych sesja 182

Egaminy Kwalifikacji Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych sesja 182

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych 30 90% 32 100% 29 89.66%

Placówki

Pisemny Praktyczny Razem
Placówka Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2
Pisemny Praktyczny Razem
Placówka os. zda os. zda os. zda
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - Gdańsk 10 100% 10 100% 10 100%