Wyniki Kwalifikacji Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych sesja 172

Egaminy Kwalifikacji Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych sesja 172

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(BD.20.) Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BD.20.) Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych 10 100% 11 100% 10 100%