Wyniki Kwalifikacji Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych sesja 172

Egaminy Kwalifikacji Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych sesja 172

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(B.29) Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(B.29) Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych 22 90.91% 30 63.33% 22 72.73%