Wyniki Kwalifikacji Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych sesja 182

Egaminy Kwalifikacji Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych sesja 182

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych 5 80% 27 33.33% 2 0%