Wyniki Kwalifikacji Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych sesja 172

Egaminy Kwalifikacji Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych sesja 172

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(BD.23.) Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BD.23.) Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych 10 100% 32 62.5% 10 90%