Wyniki Kwalifikacji Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych sesja 172

Egaminy Kwalifikacji Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych sesja 172

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(B.27) Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(B.27) Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych 19 89.47% 28 7.14% 17 11.76%