Wyniki Kwalifikacji Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych sesja 172

Egaminy Kwalifikacji Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych sesja 172

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(BD.19.) Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BD.19.) Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych 43 46.51% 40 85% 40 37.5%

Placówki

Pisemny Praktyczny Razem
Placówka Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Technikum nr 4
Pisemny Praktyczny Razem
Placówka os. zda os. zda os. zda
Technikum nr 4 - Zielona Góra 7 28.6% 4 25% 7 0%