Wyniki Kwalifikacji Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych sesja 182

Egaminy Kwalifikacji Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych sesja 182

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych 4 25% 10 90% 3 33.33%