Wyniki Kwalifikacji Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych sesja 182

Egaminy Kwalifikacji Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych sesja 182

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(MG.36.) Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MG.36.) Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych 4 25% 10 90% 3 33.33%