konto

Wyniki Kwalifikacji Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu sesja 181

Egaminy Kwalifikacji Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu sesja 181

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność