Wyniki Kwalifikacji Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu sesja 172

Egaminy Kwalifikacji Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu sesja 172

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 208 98.56% 251 39.84% 205 46.34%

Placówki

Pisemny Praktyczny Razem
Placówka Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Publiczne Technikum nr 1
Pisemny Praktyczny Razem
Placówka os. zda os. zda os. zda
Publiczne Technikum nr 1 - Opole 1 100% 1 100% 1 100%
Technikum nr 21
Pisemny Praktyczny Razem
Placówka os. zda os. zda os. zda
Technikum nr 21 - Łódź 12 100% 12 58.33% 12 58.33%