Wyniki Kwalifikacji Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej sesja 172

Egaminy Kwalifikacji Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej sesja 172

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(RL.17.) Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(RL.17.) Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej 167 99.4% 169 98.82% 164 98.78%