konto

Wyniki Kwalifikacji Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej sesja 192 Warszawa

Egaminy Kwalifikacji Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej sesja 192 Warszawa

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(Z.04) Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(Z.04) Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 19 68.42% 19 100% 19 68.42%