konto

Wyniki Kwalifikacji Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii sesja 192 Warszawa

Egaminy Kwalifikacji Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii sesja 192 Warszawa

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(Z.21) Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(Z.21) Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii 10 100% 7 85.71% 5 100%