konto

Wyniki Kwalifikacji Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej sesja 192 Warszawa

Egaminy Kwalifikacji Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej sesja 192 Warszawa

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(B.30) Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(B.30) Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 2 100% 17 52.94% 0 0%