konto

Wyniki Kwalifikacji Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych sesja 192 Warszawa

Egaminy Kwalifikacji Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych sesja 192 Warszawa

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(A.59) Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(A.59) Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych 2 100% 0 0% 0 0%