konto

Wyniki Kwalifikacji Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych sesja 192 Warszawa

Egaminy Kwalifikacji Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych sesja 192 Warszawa

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(B.27) Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(B.27) Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych 0 0% 9 88.89% 0 0%