konto

Wyniki Kwalifikacji Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej sesja 192 Warszawa

Egaminy Kwalifikacji Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej sesja 192 Warszawa

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(R.17) Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(R.17) Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej 14 100% 14 85.71% 14 85.71%