konto

Wyniki Kwalifikacji Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej sesja 192 Warszawa

Egaminy Kwalifikacji Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej sesja 192 Warszawa

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(E.22) Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(E.22) Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej 8 87.5% 9 77.78% 8 75%

Placówki

Pisemny Praktyczny Razem
Placówka Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Technikum Mechaniczne nr 5 im. Stefana Starzyńskiego
Pisemny Praktyczny Razem
Placówka os. zda os. zda os. zda
Technikum Mechaniczne nr 5 im. Stefana Starzyńskiego - Warszawa 8 87.5% 9 77.8% 8 75%