Wyniki Kwalifikacji Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej sesja 172 Mazowieckie

Egaminy Kwalifikacji Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej sesja 172 Mazowieckie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 13 23.08% 13 92.31% 13 23.08%