Wyniki Kwalifikacji Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali sesja 172 Małopolskie

Egaminy Kwalifikacji Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali sesja 172 Małopolskie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność