konto

Wyniki Kwalifikacji Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych sesja 192 Kraków

Egaminy Kwalifikacji Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych sesja 192 Kraków

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(R.05) Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(R.05) Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 3 66.67% 3 66.67% 3 33.33%