Wyniki Kwalifikacji Wykonywanie badań analitycznych sesja 182 Kraków

Egaminy Kwalifikacji Wykonywanie badań analitycznych sesja 182 Kraków

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Wykonywanie badań analitycznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Wykonywanie badań analitycznych 5 40% 1 100% 0 0%