konto

Wyniki Kwalifikacji Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych sesja 171 Zielona Góra

Egaminy Kwalifikacji Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych sesja 171 Zielona Góra

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność