konto

Wyniki Kwalifikacji Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych sesja 171 słubicki

Egaminy Kwalifikacji Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych sesja 171 słubicki

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność