konto

Wyniki Kwalifikacji Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych sesja 172 Lubuskie

Egaminy Kwalifikacji Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych sesja 172 Lubuskie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność