Wyniki Kwalifikacji Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych sesja 171 Lubuskie

Egaminy Kwalifikacji Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych sesja 171 Lubuskie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność