Wyniki Kwalifikacji Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych sesja 182 Lubelskie

Egaminy Kwalifikacji Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych sesja 182 Lubelskie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 50 96% 51 96.08% 48 95.83%