Wyniki Kwalifikacji Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy sesja 172 Lublin

Egaminy Kwalifikacji Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy sesja 172 Lublin

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 38 100% 44 56.82% 38 63.16%