Wyniki Kwalifikacji Prowadzenie produkcji rolniczej sesja 182 Lublin

Egaminy Kwalifikacji Prowadzenie produkcji rolniczej sesja 182 Lublin

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Prowadzenie produkcji rolniczej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Prowadzenie produkcji rolniczej 51 98% 51 100% 50 100%