Wyniki Kwalifikacji Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych sesja 182 Lublin

Egaminy Kwalifikacji Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych sesja 182 Lublin

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych 0 0% 1 100% 0 0%