konto

Wyniki Kwalifikacji Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych sesja 172 Lublin

Egaminy Kwalifikacji Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych sesja 172 Lublin

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność