Wyniki Kwalifikacji Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych sesja 172 Lublin

Egaminy Kwalifikacji Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych sesja 172 Lublin

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych 2 100% 1 100% 0 0%