Wyniki Kwalifikacji Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych sesja 182 Łódzkie

Egaminy Kwalifikacji Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych sesja 182 Łódzkie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 140 96.43% 147 91.16% 133 91.73%

Placówki

Pisemny Praktyczny Razem
Placówka Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Technikum nr 19
Pisemny Praktyczny Razem
Placówka os. zda os. zda os. zda
Technikum nr 19 - Łódź 29 100% 29 96.6% 29 96.6%