Wyniki Kwalifikacji Realizacja nagrań studyjnych sesja 172 Łódzkie

Egaminy Kwalifikacji Realizacja nagrań studyjnych sesja 172 Łódzkie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(ST.05.) Realizacja nagrań studyjnych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ST.05.) Realizacja nagrań studyjnych 16 100% 15 86.67% 13 84.62%