konto

Wyniki Kwalifikacji Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych sesja 171 Łódzkie

Egaminy Kwalifikacji Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych sesja 171 Łódzkie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność